Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

παρουσιαση και συζήτηση της εκλογικής διακήρυξης του περιφερειακού σχήματος «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ