Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ στο ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ την . ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/12 στις 8:00 μ.μ (3Ος όροφος) με θέμα

( από την εξέγερση του Δεκέμβρη στις εξεγέρσεις της νέας εποχής)
και ομιλητές-τον Κώστα Παπαδάκη –Δικηγόρο, μέλος της Σ.Ε. της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
και πάνελ ομιλητώνΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Λάρισας

ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ