Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


  ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΔΣ ΕΛΜΕ ΛΑΡΙΣΑΣ                      
ΕΤΟΣ 2009     2010     2011     2012    
                         
ΨΗΦΙΣΑΝ 2031     1159     1860     1595    
ΑΚΥΡΑ -ΛΕΥΚΑ 75     45     171     115    
ΕΓΚΥΡΑ 1956   εδρες 1114   εδρες 1689   εδρες  1480   εδρες
ΠΑΣΚ 750 38,3%  4 372 33,4%   3 446 26,41%    3   274 18,51%    2
                         
ΔΑΚΕ 724 37% 3 449 40,3%      4 502 29,72%    3   434 29,32%    3
                         
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (παρεμβασεις) 67 3,4%   91 8,1%   1 271 16,04%    2   255 17,22%    2
                         
ΕΣΑΚ ΔΕΕ 300 15,3%   2 116 10,4%       1 157 9,30%          0    139 9,39%    0
                         
ΕΝΩΤΙΚΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ              162 9,59% 1   125 8,45%    0
                         
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 115 5,9%   86 7,7% 0 153 9,06% 0   253 17,09%    2