Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Το ψηφοδέλτιο του Νομού Λάρισας

Το ψηφοδέλτιο του Νομού Λάρισας

Αδάμου Αντώνιος του Γεωργίου
πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος στη Θεσσαλία
Καλαντζή Δήμητρα του Κωνσταντίνου
ειδικευόμενη γιατρός στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Λάρισας
Καμπόζης Παράσχος του Θεοδώρου
οικονομολόγος μέλος του ΕΕΚ
Κωτσιόπουλος Νικόλαος του Βλαδίμηρου
οικοδόμος συνδικαλιστής
Παναγιωτίδης Παναγιώτης του Ιορδάνη
πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Λάρισας
Παραφέστα Αναστασία (Σούλα) του Γεωργίου
συνταξιούχος της ΔΕΗ
Σιούλας Παναγιώτης του Δημητρίου
πολιτικός μηχανικός άνεργος
Ταλαχούπης Νικόλαος του Δημητρίου
μέλος του ΔΣ Συνδικάτου Οικοδόμων Λάρισα