Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Τοποθέτηση Αριστερης Παρέμβασης Θεσσαλίας στο Περ.Συμβούλιο

Η τοποθέτηση του περιφερειακού συμβούλου της Αριστερής Παρέμβασης στη Θεσσαλία –Ανταρσία για την ανατροπή- Γενηκομσίου Φάνη στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Πέμπτης 24-2-2011 σχετικά με τον κανονισμό του Π. Σ. και τις καταργήσεις - συγχωνεύσεις Σχολικών μονάδων. 

στον σύνδεσμο