Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

Ο Τσέ για το Κράτος και την Επανάσταση (βιβλίο)Ο Τσε για το κράτος και την επανάσταση
   Ένα νέο βιβλίο για τον Τσέ Γκεβάρα κυκλοφορεί ,  παραθέτουμε το δελτίο τύπου καθώς και τους κατάλληλους συνδέσμους για όποιον ενδιαφέρεται να προμηθευτει το βιβλίο και να διαβάσει την άποψη του Τσε για το Κράτος και την Επανάσταση μέσα από το πρίσμα του συγγραφέα .


    Τα αυθεντικά κείµενα του Τσε και οι πρόσφατες, αποκαλυπτικές δηµοσιεύσεις χειρογράφων του αποτέλεσαν το υλικό βάσει του οποίου ο πανεπιστηµιακός ∆ηµήτρης Καλτσώνης ανατέµνει τη σκέψη του Ερνέστο Γκεβάρα. Οι αναλύσεις τού Τσε για το σύγχρονο κράτος και οι προσεγγίσεις του για την επανάσταση, τους δρόµους που οδηγούν σε αυτή και τους τρόπους µε τους οποίους διεξάγεται, αποκτούν σήµερα ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον.
            Περισσότερο επίκαιρες είναι όµως οι θεωρητικές κρίσεις του Γκεβάρα για το σοσιαλιστικό κράτος, την πρώην Σοβιετική Ένωση, το ρόλο των εργαζοµένων και της δηµοκρατίας στη σοσιαλιστική κοινωνία.
            Σήµερα, 45 χρόνια από τη δολοφονία του, το βιβλίο αυτό µας εντάσσει µε συστηµατικό τρόπο στη µελέτη της θεωρίας και των προβληµατισµών του εµβληµατικού επαναστάτη.
 

Ο ∆ηµήτρης Καλτσώνης (www.kaltsonis.blogspot.com) γεννήθηκε το 1967 και είναι επίκουρος καθηγητής θεωρίας κράτους και δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήµιο. ∆ιδάσκει στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας, στο µεταπτυχιακό του Γενικού Τµήµατος ∆ικαίου και στο µεταπτυχιακό του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Παντείου. ∆ιευθύνει το Σεµινάριο Κράτος και δίκαιο στον 21ο αιώνα (www.kratoskaidikaio.blogspot.com). Έχει δηµοσιεύσει διάφορα άρθρα και τις ακόλουθες µονογραφίες:

Η κυβέρνηση της «Λαϊκής Ενότητας» στη Χιλή 1970-1973, ηλεκτρονική έκδοση, Εργατικός Αγώνας, 2012
Το δίληµµα της Μπολιβαριανής ∆ηµοκρατίας - Κράτος και δίκαιο στη Βενεζουέλα του Ούγκο Τσάβες, Ξιφαράς, 2010
Ελληνική Συνταγµατική Ιστορία, τ. Ι, 1821-1940, Ξιφαράς, 2009
Ελληνική Συνταγµατική Ιστορία, τ. ΙΙ, 1941-2001, Ξιφαράς, 2010
∆ίκαιο - κοινωνία - τάξεις, Σύγχρονη Εποχή, 2005
Το δικαστήριο από την πρωτόγονη κοινωνία στην αταξική, Σύγχρονη Εποχή, 2002
Κράτος και ανενέργεια του νόµου, Αντ. Σάκκουλας, 1998
Τo Σύvταγµα στη λεvιvιστική σκέψη, Σύγχρovη Επoχή, 1997
Αυτό το δελτίο τύπου, καθώς και επιπλέον στοιχεία για το βιβλίο,
θα βρείτε online στο www.toposbooks.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: